گرانول تزریقی

گرانول های HDPE تزریقی به دلیل اینكه خاصیت كشسانی كمی دارند در تولید محصولاتی كه از طریق تزریق در قالب تولید می شوند كاربرد دارند از قبیل سطل، درب بطری و گالن، جعبه هایپلاستیكی، اسباب بازی، ظروف غیر استریل و غیره.